Hantera situationerKöksrenovering & ArbetaTrygg med vad som händer

Vilket ansvar för badrummet har bostadsrättsföreningen?

Var ansvarsgränsen går mellan bostadsrättsinnehavaren och bostadsrättsföreningen är inte alltid tydlig. Ett exempel är badrummet där styrelsen alltid bör kontaktas innan en badrumsrenovering. Det finns nämligen flera saker att ta hänsyn till.

Stadgarna styr

Det är föreningens stadgar som avgör vem som är ansvarig för vad inom en förening. Generellt tar en förening ansvar för stommen, rörledningar, taket och konstruktionen. Lite förenklat, det som gömmer sig bakom väggar och golv. Detta medan medlemmen tar ansvar för ytskikt och det mesta man kan se. Men självklart finns vissa ställen där ansvaret delas. Ett exempel är ytterdörren som både kan ses som ytterkonstruktion samt inredning (beroende på vilken sida man är).

Kan enbart kräva badrumsrenovering vid omedelbar fara

Det är medlemmen som är ansvarig för badrummet och dess ytskikt. Föreningen kan inte tvinga en medlem till en egenbekostad badrumsrenovering bara för att badrummet är slitet eller på annat sätt är i behov upprustning. Däremot kan de lägga kostnaden på medlemmen och genomföra renovering av badrummet om de anser att det är ”omedelbar fara” för att vattenskada ska uppstå. Det kan exempelvis vara att något korrekt ytskikt inte finns uppsatt.

Golvbrunnen är ofta gränsen

Vem som har ansvaret för golvbrunnen kan tolkas något olika inom de olika föreningarna. Detta är precis gränsen mellan det inre underhållet och rördragningarna som föreningen är ansvarig för. Den som vill flytta sin golvbrunn bör i första hand kontakta någon i styrelsen i den förening man är medlem. Detta för att höra vilken policy som föreningen har. Vissa föreningar anser att de ska betala byte av golvbrunn eftersom man då med större säkerhet vet att golvbrunnen är korrekt både materialmässigt och installationsmässigt. En installation som annars kan skapa stora vattenskador på byggnaden.

Otydlig fördelning vid vattenskada

Att det inte är en tydlig gräns gällande ansvarsfördelning kan även visa sig när en vattenskada uppstår. Även här bör man först och främst kontakta föreningen för att se om deras försäkring eller den egna försäkringen ska användas i ärendet. I vissa fall hävdar föreningens försäkringsbolag att det är den enskildes ansvar – samtidigt som medlemmens försäkringsbolag hävdar att de är föreningens ansvar.

Kommande stamrust kan påverka

Ännu en sak som kan påverka detta är om föreningen planerar en stamrust inom de kommande åren. När en medlem planerar att genomföra en badrumsrenovering kan föreningen passa på att göra en partiell stamrust.

Det första som sker i denna badrumsrenovering är att väggar, tak och golv slits ut. Därmed blottläggs alla rör. Nu finns därmed möjlighet att byta samtliga rör från golvbrunnen och ut till stammen. Det är detta som kallas för partiell stamrust då enbart en del av rusten genomförförs vid ett första skede.

Ska föreningen genomföra en stor stamrust kan de alltså stå för nya rör, viss rivning av golvet och en del andra kostande för medlemmen. Dessutom slipper medlemmen få sitt badrum utrivet när den stora rusten ska genomföras. Hade medlemmen kört igång med sin badrumsrenovering utan att först fråga styrelsen hade vissa rör kanske inte bytts ut – vilket hade resulterat i att hela badrummet varit tvunget att rivas när stamrusten sedan skulle genomföras.