FuktLäcksökningVattenläckage

Söka efter vattenläckage 

Har du drabbats av ett läckage i din bostad? Lugn! Detta är vanligt, och hjälp finns att få för att snabbt och smidigt åtgärda läckan och bli kvitt problemet. Är du osäker rörande om du har läckage i något rör kan du smidigt prova att söka efter läckan genom att leta efter ett susande ljud vid vattenmätaren. Utöver detta finns det idag en rad företag som är specialiserade på såväl läcksökning som att hjälpa dig att få bukt med problemet vid en eventuell läcka. Vill du förebygga och till viss mån förhindra framtida läckage finns det en del knep att ta till för att undvika sådant i din bostad. 

Hur uppstår vattenläckage i bostad? 

Vårt dricksvattennät består av en rad rör, anslutningar samt kopplingar för att vattensystemet ska fungera utan problem för oss som nyttjar det. Med tiden åldras rören och vid slitage från yttre faktorer kan en läcka uppstå i din fastighet. Även ett till början dåligt utfört arbete kan vara ytterligare en orsak till att det uppstår en läcka. 

Sökandet efter vattenläckage 

Du kan innan du kontaktar företag som är specialiserade på läcksökning,  själv försöka lokalisera om det har uppstått en läcka. De lättaste läckorna uppmärksammas genom att det flödar vatten. Men sedan finns det även de som är svårare att uppmärksamma. För dig som är bosatt i ett äldre hus med ledningar som är gjorda av koppar kan läckor som uppstått uppfattas genom att det hörs ett susande ljud, detta främst vid vattenmätaren. Du kan även mäta trycket i dina ledningar, om dessa är avvikande mot det normala kan det vara dags att ta hjälp. Idag finns det en hel drös med företag som arbetar med läcksökning. Med hjälp av en rad verktyg som vattenkamera och spårgas till korrelator, läckloggrar och marklyssnare felsöks samtliga rör kopplade till din bostad. Tack vare att tekniken har utvecklats kan företag som är experter inom läcksökning med största sannolikhet lokalisera läckan. När du anlitar ett företag med flera års erfarenhet i branschen med utbildad och kunnig personal får du snabbt och enkelt hjälp att få bukt med läckan. Vattenläcka i hus - fuktskador

Undvik framtida vattenläckage i bostad 

Att kontinuerligt rensa avloppet gör att du på ett enkelt sätt förhindrar och minskar möjligheter för uppkomst av stopp och läckage. Att använda sig av droppskydd vid diskmaskin, kylskåp och frysar gör att du snabbt kan upptäcka ett läckage; installation av vattenlarm gör att du tidigt blir varnad för läckage; regelbundet genomförda inspektioner av samtliga brunnar och vattenledningar i din bostad gör att du i en större mån kan förhindra framtida vattenläckage i din bostad som annars kan komma att bli en dyr resa.