Hantera situationerKöksrenovering & ArbetaTrygg med vad som händer

Så jobbar säljare inom takbranschen

Alla branscher har sina köpresor där företagen behöver anpassa sina säljprocesser för att möta kunderna på rätt sätt. I en del branscher är man främst kundmottagare och andra har långa processer med hela team inblandade. Takläggare arbetar har säljare som arbetar med uppsökande försäljning och här är ett exempel på hur det arbetet kan se ut:

  • Kundmöten
  • Inspektioner
  • Produkter
  • Offerter

Kundmöten

De takläggare som har säljare ute har ofta höga krav på aktivitet och antalet kundbesök. Arbetar man med privatpersoner ska en säljare ofta ha fem till sex kundmöten varje dag. På de här mötena tittar man på kundens tak, för en dialog om budget och tidsplan samt räknar på offerter.

Hur bokar man mötena?

Det finns många sätt att boka kundmöten på. En del företag väljer att ha mötesbokare som ringer runt och bokar möten. Andra väljer att skicka ut brev med kampanjer för att sen ta emot förfrågningar. En tredje använder digital annonsering och tar in kunder den vägen.

Hur takläggare hittar kunder

Det är inte ovanligt att man i takbranschen gör brevutskick med erbjudanden och kampanjer. Om man skickar brev till alla villaägare med minst 20 år gamla hus kommunicerar man med en relevant målgrupp. Steget till en kostnadsfri inspektion är sen inte långt för de allra flesta.

Inspektioner

En del takläggare satsar mer på inspektioner än på kundmöten. Här åker man ut för att inspektera kundernas tak istället för att presentera en lösning som takläggare stockholm eller produkt. Inspektionen är i vissa fall gratis och i andra fall medför den en liten kostnad.

Inspektion – en första bedömning

Den som gör inspektionen är i regel takläggare i grunden men arbetar främst med försäljningsverksamheten. Tanken är att bedöma kundens tak och efter det föreslå en lämplig lösning. Beroende på kundens budget och takets skicka kan någon av två produkter erbjudas.

Produktutbud

Det är inte helt ovanligt att takläggare eller takfirmor bara erbjuder en produkt själva. Antingen lägger de om tak eller så tvättar och vårdar de taken. Om de lägger tak kan de ta in jobb för taktvätt som de säljer vidare till en underleverantör. Samma sak gäller för den som bara tvättar taken.

Offerter

För taktvätt kan offertförfarandet se ganska enkelt ut. Många erbjuder ett fast pris per kvadratmeter, mäter taket och lämnar därmed en prislapp redan vid mötet. För en takläggare kan det vara lite svårare. Tak kan ha olika vinklar, material och olika bra grundarbete vilket gör att tidsåtgången för ett byte varierar.