Begravning i höstHantera situationerKöksrenovering & Arbeta

Olika tillfällen då interim är en bra lösning

För ett företag under förändring eller till och med i kris kan interim vara en bra lösning. Begreppet är relativt nytt och innebär en tillfällig rekrytering som avser att fylla en viktig plats inom verksamheten av olika anledningar. Konsulten man tar in kan antigen täcka upp för en nyckelperson tillfälligt eller hjälpa till att få ordning på vissa delar inom företaget. Det finns flera olika tillfällen där ett företag kan behöva använda interim som en smart lösning, som dessutom är ett kostnadseffektivt alternativ.

En viktig person försvinner

Om en nyckelperson inom en verksamhet försvinner av någon anledning är interim en utmärkt lösning. Personer försvinner ibland av personliga skäl för att gå vidare inom karriären och ibland ligger en avskedning av interim chef stockholm bakom. Oavsett varför personen försvinner uppstår ofta ett glapp, ibland på flera månader, och det är då smart att ta in en konsult på ett tillfälligt uppdrag medans man väntar på en ny person som kan ta över rollen.

Stor arbetsbelastning

Ett annat tillfälle där interim är en bra lösning är om man har en tillfälligt ökad arbetsbelastning inom företaget. Vet man att belastningen är kortvarig är det också en bra lösning att kunna ta in någon just under den tiden och för det är en konsult både effektivt och bra för plånboken. Interimkonsulter har en förmåga att snabbt kunna ta sig an nya arbetsplatser och det brukar inte vara några problem att få igång personen inom bara ett par dagar.

Stora projekt

Ett företag som står inför en stor förändring, utveckling eller kanske etablering kan behöva förstärkning i form av specifika kompetenser som inte normalt finns inom verksamheten. Att då hyra in en konsult under ett par månader är en effektiv lösning som dessutom innebär att man kan få in precis den spetskompetens man behöver för att utföra projektet. I det här fallet är det vanligt att man skriver ett kontrakt på ca 6 månader och det kan gälla både heltid och deltid.

Föräldraledigt

Interim är också en bra lösning vid föräldraledighet. Både mammor och pappor lägger idag stor vikt vid att vara hemma med sina barn och är vanligtvis borta någonstans mellan 4–12 månader. Istället för att anställa någon på ett vikariat kan man hyra in en interimkonsult så länge personen planerar att vara hemma med sitt barn.

Nya ägare

Vid uppköp eller sammanslagningar är det mycket som händer inom organisationen och det innebär också stora omställningar för samtliga. Under en sådan period kan det vara bra med en extra resurs, även här ofta i form av kompetenser man inte redan besitter. Att då a in en passande interimkonsult gör att processen flyter på bättre och man får hjälp med sådant man inte kan själv.

Det finns givetvis även andra tillfällen och exempel där interim kan vara den bästa lösningen och oavsett vilken anledning man har brukar resultatet bli bra. Tack vare den djupa kompetensen som olika konsulter besitter får man utomstående och oberoende hjälp vilket kan vara en stor fördel för att ge företaget en knuff i rätt riktning.